Sin imagen

9 de octubre de 1238

8 octubre, 2008 Medievalum 10

E nos fom en la rambla, entre’l reyal e la torre; e quan vim nostra senyera sus en la torre, descavalgam del caval, e endreçam ves orient, e ploram de nostres uyls e besam la […]